เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์คืออะไร?

มักมีคำถาม ว่าเครื่องพิมพ์ plotter คืออะไร แล้วเครื่องพิมพ์ นี้ เหมาะกับงานอะไรก่อนอื่นมารู้จัก ตำว่า "plotter" และมารู้จักคำนี้ ในชื่อภาษาไทย " พล็อตเตอร์" หรือสะกดแบบนี้ "พล๊อตเตอร์" 
เป็นคำที่ใช้สำหรับเรียก ลักษณะเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในการพิมพ์แผนที่ และภาพที่มีขนาดใหญ่
โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ (GIS) และการออกแบบเชิงกราฟิก (Graphic Design)
รวมถึงงานแบบพิมพ์ทางเทคนิค ( CAD)เครื่องพิมพ์แบบ plotter มีหน้ากว้างในการพิมพ์ ขนาดใหญ่กว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไป
และสามารถพิมพ์หน้ากว้างองกระดาษได้ ตั้งแต่  A0 หรือ A1
ที่มีความหนาตั้งแต่ 80 gsm ไปจนถึง 200 gsm หรือมากกว่านั้น

เครื่องพิมพ์แบบ plotter สามารถใช้ในหลากหลายงานที่ต้องการพิมพ์ภาพและแผนที่ในขนาดใหญ่ เช่น:งานทางภูมิศาสตร์: ใช้พิมพ์แผนที่ที่มีขนาดใหญ่และความละเอียดสูง
เช่น แผนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์หรือการวางแผนที่อากาศบริการ

งานการออกแบบและสร้างแบบจำลอง: ใช้ในการพิมพ์แบบภาพหรือแบบจำลองที่มีขนาดใหญ่
เช่น การพิมพ์แบบชิ้นงานโครงสร้าง, แผนผังโครงสร้างหรือแบบจำลองสถาปัตยกรรม

งานทางศิลปะและกราฟิก: ใช้ในงานศิลปะและกราฟิกที่ต้องการพิมพ์ภาพในขนาดใหญ่
เช่น งานศิลปะสตรีทอาร์ต, ภาพพื้นหลังงานแสดง, และงานสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานป้ายโฆษณาและการตกแต่ง: ใช้ในงานป้ายโฆษณาที่ต้องการพิมพ์ภาพในขนาดใหญ่ เช่น ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์

เครื่องพิมพ์แบบ plotter มีความสามารถที่น่าสนใจและใช้งานกว้างขวางในงานที่ต้องการพิมพ์รูปภาพ
และแผนที่ในขนาดใหญ่และรายละเอียดสูง อย่างไรก็ตาม ควรทำความเข้าใจในความต้องการ
และงานที่ต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์แบบ plotter ก่อนที่จะเลือกใช้เครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานและความต้องการของท่าน.
ในงาน GIS (Geographic Information System หรือ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์)
เครื่องพิมพ์แบบ plotter เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความสำคัญสูง เนื่องจากใช้ในการพิมพ์แผนที่
และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่และรายละเอียดสูง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เครื่องพิมพ์แบบ plotter เป็นที่นิยมในงานนี้มากที่สุด

เครื่องพิมพ์ plotter กับงาน GISความละเอียดสูง: เครื่องพิมพ์แบบ plotter มีความละเอียดสูงที่สามารถพิมพ์แผนที่
และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่มีรายละเอียดสูงได้โดยที่ความคมชัดของรายละเอียดยังคงคงที่มากขึ้น
ทำให้งานที่พิมพ์ออกมามีคุณภาพสูงและสามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและแม่นยำ

ขนาดการพิมพ์: เครื่องพิมพ์แบบ plotter สามารถพิมพ์ข้อมูลในขนาดใหญ่เช่น A0 หรือ A1
ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ การพิมพ์ในขนาดใหญ่ทำให้
สามารถพิมพ์แผนที่หรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และรายละเอียดมากๆ ได้โดยไม่ต้องตัดและต่อภาพ
ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและความเป็นมืออาชีพในการพิมพ์งาน GIS

ความเร็วในการพิมพ์: เครื่องพิมพ์แบบ plotter มีความเร็วในการพิมพ์ที่สูง
ทำให้สามารถพิมพ์แผนที่และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในเวลาที่สั้น
และสามารถพิมพ์จำนวนมากของแผนที่หรือข้อมูลได้โดยไม่ใช้เวลานาน

การเชื่อมต่อ: เครื่องพิมพ์แบบ plotter สามารถเชื่อมต่อกับระบบ GIS
หรือคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลจากระบบ GIS
หรือคอมพิวเตอร์มาพิมพ์ได้ง่ายดายและสะดวกสบาย

การใช้เครื่องพิมพ์แบบ plotter ในงาน GIS ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์
และรายละเอียดในการนำเสนอ สร้างความรู้สึกในการพิมพ์แผนที่ที่สวยงามและสื่อความหมายให้
กับผู้ใช้งานและผู้ที่เห็นผลลัพธ์ของงาน GIS ที่พิมพ์ออกมาได้ชัดเจนยิ่งขี้น

เครื่องพิมพ์ plotter กับงาน CAD

เครื่องพิมพ์แบบ plotter เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความสำคัญสูงในงาน CAD
(Computer-Aided Design หรือ การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์) โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การสถาปัตยกรรม หรืองานออกแบบสินค้า ดังนั้น การใช้เครื่องพิมพ์แบบ plotter ในงาน CAD
นั้นมีความสำคัญเหมือนกับงาน GIS และมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับงานนี้ดังนี้:

ความละเอียดสูง: เครื่องพิมพ์แบบ plotter มีความละเอียดสูงในการพิมพ์ภาพและแผนผัง
ทำให้สามารถพิมพ์รายละเอียดของงาน CAD ได้อย่างคมชัดและมีความแม่นยำสูง
ทำให้งานที่ออกแบบมีคุณภาพสูงและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

ขนาดการพิมพ์: เครื่องพิมพ์แบบ plotter สามารถพิมพ์ข้อมูลในขนาดใหญ่ เช่น A0 หรือ A1
ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ การพิมพ์ในขนาดใหญ่ทำให้งาน CAD
ที่มีขนาดใหญ่และมีรายละเอียดมากๆ สามารถพิมพ์ได้โดยไม่ต้องตัดและต่อภาพ

ความเร็วในการพิมพ์: เครื่องพิมพ์แบบ plotter มีความเร็วในการพิมพ์ที่สูง ทำให้สามารถพิมพ์งาน CAD
ในเวลาที่สั้นและสามารถพิมพ์จำนวนมากของงานได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที

การเชื่อมต่อ: เครื่องพิมพ์แบบ plotter สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CAD
หรือคอมพิวเตอร์เพื่อส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง นั่นหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถนำงาน CAD
ที่ออกแบบมาพิมพ์ได้ง่ายดายและสะดวกสบาย

การใช้เครื่องพิมพ์แบบ plotter ในงาน CAD ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความแม่นยำในการพิมพ์งานออกแบบ
ทำให้งานที่ได้รับการพิมพ์มีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้งานได้จริง
นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการพิมพ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยกัน
แล้ว เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่เหมาะกับงานเขียนแบบของ วิศวกร สถาปนิก
และงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ งานแผนที่ GIS

เราแนะนำ กลุ่มผลิตภัณฑ์พล็อตเตอร์ของ HP ได้รับการออกแบบมาเพื่อมืออาชีพด้านงานสถาปัตยกรรม
วิศวกรรม การก่อสร้าง GIS และ MCAD ที่ต้องการพิมพ์ภาพวาดลายเส้นทางเทคนิค แปลน แผนที่
ออร์โธโฟโต (Orthophotos) และงานเรนเดอร์โดยให้มีคุณภาพของลายเส้นที่แม่นยำและข้อความที่คมชัด
ที่มีหลายหลายรุ่น ขึ้นกับปริมาณงานพิมพ์ ที่ไม่มาก ไปจนระดับ พิมพ์จำนวนมาก

สำหรับรุ่นเริ่มต้น ที่ขายดีที่สุด ในตลาดตอนนี้

พล็อตเตอร์ HP DesignJet T230 ขนาด 24 นิ้ว


เหมาะสำหรับการพิมพ์งานในบ้านและสำนักงานขนาดเล็ก ตั้งแต่ขนาด Letter
ไปจนถึงงานหน้ากว้างสูงสุดถึง 610 มม. (24 นิ้ว)
พร้อมด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่เหนือกว่าพล็อตเตอร์ T210
มีขนาดหน้ากว้าง 610 มม. (24 นิ้ว)
พิมพ์ด้วยความเร็วสูงสุด 35 วินาที/หน้า A1 และ 68 แผ่น A1 ต่อชั่วโมง³
หน่วยความจำภายใน 512 MB
อุปกรณ์เสริม: ขาตั้ง ฝาครอบกระดาษม้วน ตัวป้อนกระดาษอัตโนมัติ
(สลับจากม้วนเป็นแผ่นโดยอัตโนมัติ) แกนหมุน

พล็อตเตอร์มัลติฟังก์ชัน HP DesignJet T830 ขนาด 36 นิ้ว


เหมาะสำหรับการพิมพ์งานของธุรกิจขนาดกลาง ตั้งแต่ขนาด Letter
ไปจนถึงงานหน้ากว้างสูงสุดถึง 914 มม. (36 นิ้ว)
พร้อมความสามารถในการสแกนและการถ่ายสำเนา
มีขนาดหน้ากว้าง 914 มม. (36 นิ้ว)
สูงสุด 25 วินาที/หน้า A1 และ 82 แผ่น A1 ต่อชั่วโมง⁴
หน่วยความจำภายใน 1 GB
สิ่งที่มาพร้อมกับเครื่อง: ขาตั้งฝาครอบกระดาษม้วน
ถาดป้อนแผ่นกระดาษ ถาดรับวัสดุการพิมพ์
อุปกรณ์เสริม: แกนหมุน

พล็อตเตอร์มัลติฟังก์ชัน HP DesignJet T2600 PostScript® ขนาด 36 นิ้ว


พล็อตเตอร์ขนาด 914 มม. (36 นิ้ว) ที่มาพร้อมกับ Adobe PDF Print Engine
มีฟังก์ชันสแกน/ถ่ายสำเนา ช่วยให้พิมพ์งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมมีระบบรักษาความปลอดภัย จึงเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางที่มีกลุ่มทำงานด้าน CAD/GIS
มีขนาดหน้ากว้าง 914 มม. (36 นิ้ว)
เครื่องสแกนในตัว
พิมพ์ด้วยความเร็วสูงสุด 19.3 วินาที/หน้า A1 และ 180 แผ่น A1 ต่อชั่วโมง⁴
6 หมึก (C, M, Y, G, pK, mK)
ม้วนวัสดุแบบเดี่ยว
ถาดเรียงกระดาษด้านบนสุดสำหรับรับวัสดุการพิมพ์ขาออก⁵
หน่วยความจำเสมือน 128 GB⁷
Adobe PDF Print Engine
สำหรับ องศ์กร ที่ต้องการเครื่องพิมพ์ ที่มีคุณสมบัติ ในการพิมพ์ที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับปริมาณการพิมพ์ที่จำนวนมากขึ้น และพิมพ์งานได้รวดเร็วขึ้น

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP DesignJet XL 3600dr PostScript® ขนาด 36 นิ้ว
เครื่องพิมพ์แบบวัสดุม้วนคู่ ขนาด 914 มม. (36 นิ้ว) ที่มาพร้อมกับ Adobe PDF Print Engine
มีฟังก์ชันสแกน/ถ่ายสำเนา มีประสิทธิภาพในการผลิตงานพิมพ์ มีระบบรักษาความปลอดภัย
และคุ้มต้นทุน จึงเหมาะสำหรับองค์กร/ฝ่ายเทคนิคขนาดกลาง
มีขนาดหน้ากว้าง 914 มม. (36 นิ้ว)
เครื่องสแกนในตัว
พิมพ์ด้วยความเร็วสูงสุด 19.3 วินาที/หน้า A1 และ 180 แผ่น A1 ต่อชั่วโมง⁴
6 หมึก (C, M, Y, G, pK, mK)
ลิ้นชักโหลดวัสดุการพิมพ์แบบไร้แกนหมุน
ถาดเรียงกระดาษด้านบนสุดสำหรับรับวัสดุการพิมพ์ขาออก⁵
หน่วยความจำเสมือน 128 GB⁷
 

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน HP DesignJet SD Pro


เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม AEC/กราฟิก ที่ต้องการสแกนงานสีที่แม่นยำและรวดเร็ว
รวมทั้งสแกนงานได้ในปริมาณสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ที่วางไจได้ขนาด 1,118 มม. (44 นิ้ว)
ที่มาพร้อมกับ Adobe PDF Print Engine และรองรับม้วนวัสดุได้ 2 ม้วน
พล็อตเตอร์ HP DesignJet T1700dr PostScript® ขนาด 44 นิ้ว
มีขนาดหน้ากว้าง 1,118 มม. (44 นิ้ว)
พิมพ์ด้วยความเร็วสูงสุด 26 วินาที/หน้า A1 และ 116 แผ่น A1 ต่อชั่วโมง⁴
6 หมึก (C, M, Y, G, pK, mK)
ม้วนวัสดุคู่
หน่วยความจำเสมือน 128 GB⁶
Adobe PDF Print Engine
 สแกนเนอร์ SD Pro ขนาด 44 นิ้ว
มีขนาดหน้ากว้าง 1,118 มม. (44 นิ้ว)
ความเร็วในการสแกนสีสูงสุดถึง 6 นิ้ว/วินาที
ความเร็วในการสแกนโทนสีเทาสูงสุดถึง 13 นิ้ว/วินาที
หน่วยความจำ 4 GB
ส่งตรงสู่เส้นทางที่กระดาษสแกนสำหรับต้นฉบับที่เป็นวัสดุแบบแผ่นและการ์ดบอร์ด

บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เปิดบริการ มากกว่า 30 ปี
เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เครื่องพิมพ์ชั้นนำในเมืองไทย
ไม่ว่า hp epson canon เรามีทีมขายที่พร้อมให้คำแนะนำ ด้านเครื่องพิมพ์ที่เหมาะกับการใช้งานกับท่าน
เรามีทีมเทคนิคสำหรับ ดูแลการติดตั้ง แนะการใช้งานใตัวเครื่อง หรือ เทรนนิ่งการใช้งานในตัวเครื่อง
เรามีทีมงานพร้อมติดตั้งทั่วประเทศ เพียงคุณต้องการให้เราแนะนำ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือหน่วยงานใดต้องการราคาสินค้าโปรเจค
เพียงคุณลงทะเบียนในแบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างนี้ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่


 

ติดต่อสอบถาม : 02-422-8409
ติดต่อสายตรงได้ที่ 
อีฟ 086-9777800 , กอล์ฟ 092-1085555, ปู 089-8914023
โต๊ด 089-1656541 , ปลา 094-5614228 , ป๊อบ 090-9519747
ปลา 092-2746191
หรือ e-mail แจ้งชื่อและเบอร์โทรที่ mbagroup@mbainter.com
เพื่อรอติดต่อกลับโดยทีมงาน

#HP #DesignJet #T230 #T650


บริษัท เอ็ม บี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
55/3 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130

Visitors: 171,537