HP Service Center

ศูนย์บริการ HP Service Center
CALL : 02-787-3344

 

------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์บริการ HP Service Center ต่างจังหวัด

จังหวัดชลบุรี
112/33 หมู่1 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
Call : 038-278111

จังหวัดเชียงใหม่
184/2-3 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
Call : 090-1973281 

จังหวัดนครราชสีมา
883/8 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชลีมา 30000 
Call : 090-1973276 

จังหวัดพิษณุโลก
99/31 ถ. พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
Call : 090-1973282 

จังหวัดภูเก็ต
156/17 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
Call : 090 1973275

จังหวัดระยอง
267/87-88 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 
Call : 090 1973270

จังหวัดหาดใหญ่
เลขที่ 452/30 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 
Call : 090 197 3272

จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เลขที่ 20/57 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Call : 090 197 3274

จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 76 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
Call : 090 197 3279

---------------------------------------------------

สนใจสอบถามเรื่องเครื่องพิมพ์
HP Designjet ติดต่อสอบถาม
Hotline : MBA INTER  02-422-8422 ต่อ 418

Visitors: 95,795