งานติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้า HP Plotter 2017

งานติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้า HP Plotter 2017

[16/08/2017] ติดตั้งเครื่อง HP Designjet T830 @จ.อุบลราชธานี

[16/08/2017] ติดตั้งเครื่อง HP Designjet T830 จ.มหาสารคาม

[16/08/2017] ติดตั้งเครื่อง HP Designjet T830 คุณ.สมยศ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560จัดกันอีกสักเครื่องครับ กับเครื่องพิมพ์
HP Designjet T830 ทีมงานพร้อมให้บริการกันอย่างเต็มที่ ขนส่งและติดตั้งเรียบร้อยครับสำหรับ
HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2017 เรียบร้อยกันไปอีกเครื่องครับสำหรับการติดตั้งเครื่อง
HP DesignJet T120 เครื่องเล็กแต่คุณภาพไม่เล็ก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 HP Designjet T830 ทีมงานพร้อมให้บริการกันอย่างเต็มที่ ข
นส่งและติดตั้งเรียบร้อยครับสำหรับ HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer
ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi กันไปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2017 เรียบร้อยกันไปอีกเครื่องครับสำหรับการติดตั้งเครื่อง HP DesignJet T120 เครื่องเล็กแต่คุณภาพไม่เล็ก ขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้วางใจ MBA ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับไซค์งานก่อสร้างต้อง HP DesignJet T120 เลยค่ะ 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ขนส่งและติดตั้งเรียบร้อยครับสำหรับ HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi @พระราม9 บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560  จัดกันอีกสักเครื่องครับ กับเครื่องพิมพ์ HP Designjet T830 ทีมงานพร้อมให้บริการกันอย่างเต็มที่ ขนส่งและติดตั้งเรียบร้อยครับสำหรับ HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi กันไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ติดตั้งเรียบร้อยครับสำหรับ HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi กันไปเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ขนส่งและติดตั้งเรียบร้อยครับสำหรับ HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชียงราย HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชียงราย HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ 
 

 

Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล 
 

 

จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

----------------------------------------------------

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่อยุธยา HP DesignJet รุ่น T830

ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi

บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

 --------------------------------------------------------------

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่เชียงใหม่ HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

---------------------------------------------------------------

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP DESIGNJET T120 @ พหลโยธิน ด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 24" เครื่องขนาดเล็ก แต่คุณภาพไม่เล็กตามครับ บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา

------------------------------------------------------------

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

-----------------------------------------------------------

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP DESIGNJET T120 @ พหลโยธิน ด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 24" เครื่องขนาดเล็ก แต่คุณภาพไม่เล็กตามครับ บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา

-------------------------------------------------------------

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP DesignJet รุ่น T120 ด้วยเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 24" เครื่องขนาดเล็ก แต่คุณภาพไม่เล็กตามครับ บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา

----------------------------------------------------------

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP DesignJet รุ่น T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและทีมงาน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา 

----------------------------------------------------------

วันที่ 05 พฤษภาคม 2017
ขนส่งและติดตั้งเครื่องพร้อมสอนการใช้งาน HP DesignJet T1530 สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 36 นิ้วที่มีความเร็วในการพิมพ์สีและขาวดำ 21 วินาที/แผ่น (Fastmode) 

-----------------------------------------------------------

วันที่ 05 พฤษภาคม 2017
ขนส่งและติดตั้งเครื่อง HP DesignJet T520 สำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 24 นิ้ว0 ด้วยเทคโนโลยี ePrint and Share สามารถพิมพ์งานจากที่ใดก็ได้ และความเร็วในการพิมพ์สีและขาวดำ 35 วินาที/แผ่น (Fastmode) 

บริษัท และทีมงาน ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา

--------------------------------------------------------------

วันที่ 03 พฤษภาคม 2017
ขนส่งและติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP DesignJet T830 ด้วยระบบ Multifunction Printer ที่มี Print Scan Copy ในตัว พร้อม Wi-Fi ขอขอบคุณ คุณ ชิษณุพงศ์ ที่ศาลายา จ.นครปฐม 

บริษัท และทีมงาน ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เลือกใช้บริการกับเรา

-----------------------------------------------------------
เว็บไซต์ : www.largeformatmba.com 

Visitors: 169,276