วิธีแก้ปัญหาการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP Designjet T120, T520 รุ่น 24”

วิธีแก้ปัญหาการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP Designjet T120, T520 รุ่น 24”
ไม่ผ่านเมื่อใส่กระดาษม้วนที่มีขนาดเกินกว่า 60 cm.

Issue : หน้าจอเครื่องแสดง - "Media Too Wide"
Solve by : Downgrade Firmware

Requirements :

- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

- HP Designjet Utility

- T120, T520 24” Firmware

- สำย LAN (RJ-45) สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับปริ้นเตอร์

 

Solve Skills : Intermediate

วิธีทำมีดังนี้
1. ลง HP Designjet Utility โดยสามารถเข้ำไป
    ดาวน์โหลดได้ที่ http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=5263076

2. เลือกรุ่นของวินโดวส์ ให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ ตามรูปภาพด้านล่าง

 

3. เลื่อนลงมาด้านล่าง กดเครื่องหมายกากบาท + ในหัวข้อ Software – Utility (1)

4. กด Download

5. หลังจากดำวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำกำรติดตั้ง โปรแกรมตามภาพด้านล่าง

6. เปิดโปรแกรม HP Designjet Utility ขึ้นมา จะได้หน้าตาตามภาพด้านล่าง

7. ดาวน์โหลด Firmware (ไฟล์เฟิร์มแวร์คือตัว ไฟล์ ที่มีนำมสกุล .ful)
    เข้าไปที่ https://drive.google.com/open?id=0B-6g2O2tcD4XS1pRaGEydTRLSk0

8. กลับมาที่โปรแกรม HP Designjet Utility

9. กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ ตามรูปภาพด้านล่าง (เครื่องหมายวงกลมสีแดง)

10. จะปรากฏช่อง ให้ใส่ IP Address ของ ปริ้นเตอร์ ลงไป หากไม่เจอให้พิมพ์ Hostname ของเครื่องพิมพ์ลงไป

11. เมื่อโปรแกรมเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์เรียบร้อยจะเห็น สถานะหมึกและสถานะเครื่องพิมพ์ดังนี้

12. กดไปที่เมนู Admin ในช่อง firmware update  เลือก Select file 

13. เลือกไฟล์ firmware จากนั้นจึง กด Open

14. จากนั้นกด upload File

15. คอมพิวเตอร์จะทำการส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์ของท่านตามภาพด้านล่าง

16. โปรดสังเกตุหน้าจอเครื่องพิมพ์ของท่าน แล้วจะเห็นว่าที่หน้ำจอ ขึ้นคำว่า “Downloading”

17. เมื่อโปรแกรม HP Utility ได้ทำกำรอัพโหลดเฟิร์มแวร์ไปยังเครื่องปริ้นเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
      จะขึ้นข้อความและหน้าตาดังนี้ "The Firmware file has been uploaded to your printer."

สังเกตุหน้าเครื่องพิมพ์จะทำการ Restart ตัวเอง และกลับมาหน้ำจอปกติ
และเมื่อทดสอบใส่กระดาษที่มีขนาดกว้างมากกว่า 60 cm. จะสามารถใส่ได้ครับ ^^

Visitors: 171,535