เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2528 จากการเริ่มได้เป็นตัวแทน
ผู้จำหน่ายสินค้า3M ประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์
ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ กลุ่มอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
กลุ่มสินค้าเทปกาว จนถึงปัจจุบันย่างก้าว เข้าสู่ปีที่ 30
ของการดำเนินธุรกิจด้านค้าส่ง และค้าปลีกในด้าน
Computer Supplies (HP, EPSON, Canon,
Brother, SAMSUNG) ในปัจจุบันทางบริษัทฯ
สามารถแบ่งกลุ่ม ธุรกิจได้ทั้งหมด 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกัน คือ


1.กลุ่มผลิตภัณฑ์บันทึกข้อมูล (Data Storage) โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทน จำหน่ายแต่ผู้เดียว
ในประเทศไทยสำหรับกลุ่มสินค้า CD-R, DVD-R/+R,CD-RW ของแบนด์ HP ร่วมถึงสินค้ากลุ่มเทป
บันทึกข้อมูล ของผลิตภัณฑ์ SONY  IMATON Princo

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ในห้องประชุม บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายหลักในสินค้า โปรเจคเตอร์
ของ EPSON ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เอปสัน ประเทศไทย ตัวแทน จำหน่ายหลัก Visualizer
ของ AVer ที่ได้รับการแต่งแต่งจากบริษัท เอเวอร์มีเดีย ประเทศไทย และตัวแทนจำหน่ายหลัก
โปรเจคเตอร์ ของ SONY ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท โซนี่ ประเทศไทย

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ภาพขนาดใหญ่ และงานป้ายโฆษณา บริษัทฯ
เป็นผู้นำจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ภาพ ขนาดใหญ่ระดับโลก
ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลักทั้งเครื่องพิมพ์ภาพ Indoor และหมึกพิมพ์ภาพ จากบริษัท HP ประเทศไทย
และ EPSON ประเทศไทยรวมถึงเป็นผู้จำหน่าย เครื่องพิมพ์ภาพ และเครื่องตัดสติกเกอร์ที่สามารถพิมพ์
และตัดสติกเกอร์ได้ภายในเครื่องเดียวกัน ของ ผลิตภัณฑ์ ROLAND 

4. กลุ่มหมึกพิมพ์ / หัวพิมพ์ รองรับเครื่องพิมพ์หลากหลายรุ่น ภายใต้แบรนด์ HP , EPSON,ROLAND, Samink, Galaxy

5. กลุ่มวัสดุพิมพ์ หลากหลายชนิดทั้ง Indoor, Outdoor ภายใต้แบรนด์ 3M , Avery,Sihl, Fuhshuen, Orajet. 

 

ที่ตั้ง บริษัท เอ็มบีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
55/3 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวดนนทบุรี 11130
โทร 02-422-8422,02-432-6633 แฟกซ์ 02-422-8423,02-432-6006
www.mbainter.com, www.inkjetoutdoor.com, www.projectormba.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 159,536